Previous Next Play Pause
Vrhbosanska nadbiskupija ustupila dvoranu Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“za sekundarni smještaj-izolator Omladinska banka BiH ima na raspolaganju 50.000 KM za projekte mladih! Drugi javni poziv za udruženja žrtava rata i međureligijski dijalog Javni poziv BH Telecoma školama Održana  press konferencija načelnika Admira Hadžiemrića Obavijest za građane –saradnja sa predsjednicima mjesnih zajednica  I kućnih savjeta Važni telefoni Obavijest za kućne savjete


U skladu sa zaključkom Općinskog štaba/ stožera  civilne zaštite Travnik a vezano za Naredbu Kantonalnog  štaba /stožera civilne zaštite broj:

Općinski štab civilne zaštite moli sve organizovane volontere i samoinicijativne grupe koje nude neku vrstu pomoći da jasno naglase svoju ulogu i da ne koriste zvanična obilježja Općine Travnik (grb, memorandum ,zastavu) kako ne bi smo doveli u zabunu nikoga sada kada trebamo pokazati najveći stepen discipline i poštivanja svih naredbi

Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) na današnjoj četvrtoj vanrednoj sjednici u Sarajevu donio je nove naredbe koje stupaju na snagu danom donošenja.

Iz Štaba civilne zaštite Općine Travnik obavještavaju građane , formalna i neformalna udruženja građana da se prije svake aktivnosti kojom se solidarno pokušava pomoći ugroženim grupama, posebno starijim osobama , moraju konsultovati sa nekim od nadležnih ustanova o pravilima zaštite i samozaštite.

Ministarstvo privrede SBK obavještava privredne subjekte da je na osnovu Zaključka Vlade SBK broj:

FŠCZ je naredio kantonalnim i općinskim/gradskim štabovima civilne zaštite da osiguraju trijažne punktove sa sanitarnim upitnicima prije ulaska lica u zdravstvene ustanove.

Iz Službe za razvoj,privredu i vanprivredu Općine Travniki obavještavaju sve organizacije 

Načelnik Općine Travnik uputio je obavezujuću Instrukciju sa skupštine i savjete mjesnih zajednica o obavezama u situaciji proglašenja opasnosti od epidemije: